تعرفه تبلیغات در اینستاگرام

روش های تبلیغات گسترده در اینستاگرام بسیار متنوع می باشند. در زیر به بخشی از مهمترین روش های تبلیغاتی در اینستاگرام اشاره شده است اما باید بدانید که نحوه تبلیغات ما در اینستاگرام تنها محدود به این روش ها نمی شود و شما می توانید برای اجرای تبلیغ با شرایط مد نظر خودتان با کارشناسان آژانس دیجیتال مارکتینگ راز در ارتباط باشید. در تبلیغات اینستاگرام، تبلیغ شما ممکن است در پیج های اینستاگرام بصورت تبلیغات گسترده نمایش داده شود و یا اینکه به انتخاب خود شما در بهترین پیج های اینستاگرامی به نمایش درآید. ما پیج های اینستاگرام را به 4 سطح کیفی تقسیم کرده ایم. شما می توانید انتخاب کنید که تبلیغات شما در کدام سطح کیفی نمایش داده شود. با این حال پیشنهاد ما به شما تبلیغات گسترده و یا تبلیغات A+ می باشد. برای آشنایی بیشتر با سطوح کیفی ما لطفا بخش سوالات متداول را مطالعه نمایید.

 

تبلیغات گسترده اینستاگرام

تبلیغات گسترده

حالت 1

تبلیغ پست بر حسب ایمپرشن

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2

تبلیغ استوری بر حسب ایمپرش

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3

تبلیغ استوری بر حسب ویو استوری

حداقل سفارش : 300 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4

تبلیغ پست برحسب ویو ویدئو

حداقل سفارش : 200 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی B در اینستاگرام

تبلیغات سطح کیفی B

حالت 1

تبلیغ پست بر حسب ایمپرشن

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2

تبلیغ استوری بر حسب ایمپرش

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3

تبلیغ استوری بر حسب ویو استوری

حداقل سفارش : 300 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4

تبلیغ پست برحسب ویو ویدئو

حداقل سفارش : 200 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی A در اینستاگرام

تبلیغات سطح کیفی A

حالت 1

تبلیغ پست بر حسب ایمپرشن

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2

تبلیغ استوری بر حسب ایمپرش

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3

تبلیغ استوری بر حسب ویو استوری

حداقل سفارش : 300 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4

تبلیغ پست برحسب ویو ویدئو

حداقل سفارش : 200 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی A+ در اینستاگرام

تبلیغات سطح کیفی A+

حالت1

تبلیغ پست بر حسب ایمپرشن

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2

تبلیغ استوری بر حسب ایمپرش

حداقل سفارش : 500 هزار ایمپرشن

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3

تبلیغ استوری بر حسب ویو استوری

حداقل سفارش : 300 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4

تبلیغ پست برحسب ویو ویدئو

حداقل سفارش : 200 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی A++ در اینستاگرام

تبلیغات سطح کیفی A++

پکیج ویژه

تبلیغ در برترین پیج های اینستاگرام

میتوانید لیست خود را با ما در میان بگذارید

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

نظر شما چیست